DMCA Policy

Du kan begära borttagande av allt material som är upphovsrättsskyddat av dig. Om du hittar sådant material antingen publicerat här eller länkat till, kan du kontakta oss och be om borttagning.

Följande element måste inkluderas i ditt krav på intrång i upphovsrätt:

1. Ge bevis för den auktoriserade personen att agera på ägarens vägnar av en exklusiv rätt som påstås kränkas.

2. Ge tillräcklig kontaktinformation så att vi kan kontakta dig. Du måste också inkludera en giltig e-postadress.

3. Ett uttalande om att den klagande parten har en god tro på att användning av materialet på det klagade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.

4. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och under straff för skadedom, att den klagande parten är behörig att agera på ägarens vägnar av en exklusiv rätt som påstås kränkas.

5. Måste undertecknas av den auktoriserade personen för att agera för ägarens räkning av en exklusiv rätt som påstås kränkas.

Skicka det skriftliga meddelandet om intrång i e-postmeddelandet:

[e-postskyddad] 

Tillåt två arbetsdagar för att ta bort upphovsrättsmaterial.